Stran pa ne bomo metal!

Slovenija meri količine odpadne hrane v gospodinjstvih.

Pridruži se tudi ti in začni s sedem dnevnim vodenjem kuhinjskega dnevnika!


© CARE4CLIMATE 2021. Vse pravice pridržane.